Udržitelný rozvoj
na CXI

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace si je vědom, že pro udržitelný rozvoj společnosti je zásadní chovat se zodpovědně v oblastech ekonomického řízení, sociálního rozvoje a péče o životní prostředí. Proto je společenská odpovědnost nedílnou součástí naší ústavní kultury. Jako odpovědná součást TUL respektujeme zájmy jak zaměstnanců, tak i zákazníků, dodavatelů, výzkumných organizací, poskytovatelů finančních prostředků, obchodních partnerů i širší veřejnosti.


Sledování měsíční spotřeby na CXI (budova „L“):

* Březen 2024: výměna vodoměru
CSR report za rok 2023